Elektrikertjenester for proffkunder

  • Internkontroll
  • Sterkstrøm
  • Svakstrøm
  • Serviceavtale
  • Brannvarsling
  • Årlig brann- og nødlyskontroll
  • Fiber
  • Faste rammeavtaler

Om du ønsker en fast, pålitelig leverandør av elektrotjenester som internkontroll, løpende drift og vedlikehold, samt årskontroller på brann- og nødlys kan vi være din foretrukne partner. Vi er en kompetent gjeng med serviceelektrikere som har bred erfaring med faste rammeavtaler for offentlige etater, entreprenører og andre bedriftskunder.

Ny Mat og helsesal på ungdomsskole i Oslo