Elektrikertjenester for privatkunder

  • Internkontroll
  • Svakstrøm
  • Serviceavtale
  • Brannvarsling
  • Fiber

Med vår bakgrunn som hovedsakelig serviceelektriker for offentlige etater og næringslivet har vi bred erfaring i drift og vedlikehold av komplekse elektroinstallasjoner i nyere og eldre bygg. Denne brede kompetansen kan være nyttig når du skal pusse opp og trenger elektriker som er vant med å bli stilt høye krav til og som er vant til å søke gode løsninger fra et krevende utgangspunkt.

Smarthusløsning i privatbolig